NEWS and EVENTS


สนว.ทันตแพทยศาสตร์ เตรียมจัดสัมมนาวิชาการฉลองครบรอบจัดตั้ง 5 ปี วันที่ 22-23 มี.ค. 60
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ รอบ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ พนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ รอบที่ 2
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ พนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมวันนัดพบผู้ปกครองและทำสัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรม แรงบันดาลใจสร้างได้ (The Inspiration)Message from Dean

banner

ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์

คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์