NEWS and EVENTS


กิจกรรม แรงบันดาลใจสร้างได้ (The Inspiration)
กิจกรรมวันนัดพบผู้ปกครองและทำสัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2559
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ พนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ พนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ รอบที่ 2
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ รอบ 2
สนว.ทันตแพทยศาสตร์ เตรียมจัดสัมมนาวิชาการฉลองครบรอบจัดตั้ง 5 ปี วันที่ 22-23 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วย
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๑Message from Dean

banner

ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์

คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์