News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ พนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ รอบที่ 2


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ พนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ รอบที่ 2
สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
 
๑. นายพันฤทธิ์  ทองมาเอง
๒. นายภควัฒ  อาวิพันธุ์
๓. นายวสุพล  สอดศุข
๔. นายเกศ์ดิฐ  สว่างศรี
๕. นางสาวรัสรินทร์ บูรฉัตรหิรัณย์
 
สอบสัมภาษณ์ วันศูกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐  เวลา ๙.๐๐ น.
สถานที่ ห้องประชุมท่าสุด อาคารอธิการบดี
ผู้สัมภาษณ์รายงานตัว และรอสัมภาษณ์ที่ห้องประชุมนางแล อาคารอธิการบดี เวลา ๘.๔๐ น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message from Dean

banner

ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์

คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์