News

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ รอบ 2

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด


ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ รอบ 2
สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
 
๑. นายพันฤทธิ์  ทองมาเอง
๒. นายภควัฒ  อาวิพันธุ์
๓. นายวสุพล  สอดศุข
๔. นายเกศ์ดิฐ  สว่างศรี
๕. นางสาวรัสรินทร์  บูรฉัตรหิรัณย์
 
ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งผลสอบภาษาอังกฤษ (ผลสอบที่สามารถนำมาเทียบคะแนน TOEFL 525 / IELTS 6.0 ได้) และผลตรวจสุขภาพ-สุขภาพจิต (ตามไฟล์เอกสารแนบ) ก่อนการบรรจุเข้าปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message from Dean

banner

ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์

คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์