NEWS and EVENTS

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรทันแพทยศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558รับสมัครพนักงานสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์กิจกรรม แรงบันดาลใจสร้างได้ (The Inspiration)รับสมัครพนักงานสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ฯ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกิจกรรมวันนัดพบผู้ปกครองและทำสัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2559รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ พนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ พนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ รอบที่ 2ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ รอบ 2สนว.ทันตแพทยศาสตร์ เตรียมจัดสัมมนาวิชาการฉลองครบรอบจัดตั้ง 5 ปี วันที่ 22-23 มี.ค. 60ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วยประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๑Message from Dean

banner

ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์

คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์