• คณบดี
 • อาจารย์
 • เจ้าหน้าที่บริหาร
 • ผู้ช่วยทันตแพทย์
 • รองคณบดี
 • ที่ปรึกษาสำนักวิชา
 • เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
 • STAFF

  ผู้ช่วยทันตแพทย์


  ชื่อ - สกุล
  นายภาณุวัฒน์ สืบไพบูลย์
  ตำแหน่ง
  ปฏิบัติการ
  E - mail
  ติดต่อ
  0-5391-6618
  การศึกษา


   

   

  Message from Dean

  banner

  ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์

  คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์