• คณบดี
 • อาจารย์
 • เจ้าหน้าที่บริหาร
 • ผู้ช่วยทันตแพทย์
 • รองคณบดี
 • ที่ปรึกษาสำนักวิชา
 • เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
 • STAFF

  รองคณบดี


  ชื่อ - สกุล
  ผศ.ทพญ.ดร.วิไลรัตน์ วรภมร
  ตำแหน่ง
  ผู้บริหาร
  E - mail
  ติดต่อ
  0-5391-6601
  การศึกษา


   
  ชื่อ - สกุล
  อ.ทพ.พิศักดิ์ องค์ศิริมงคล
  ตำแหน่ง
  ผู้บริหาร
  E - mail
  ติดต่อ
  0-5391-6602
  การศึกษา


   

   

  Message from Dean

  banner

  ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์

  คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์