ระบบประเมิน

ระบบประเมิน

เข้าระบบ Click

หมายเหตุ ::: อุปกรณ์ต้องเชื่อมต่อกับระบบ wifi ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

หากติดขัดหรือใช้งานไม่ได้ สามารถติดต่อได้ที่ 053-913354