ประมวลภาพกิจกรรม

ในวันที่ 9 มกราคม 2562 คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ร่วมสวัสดีปีใหม่อธิการบดี และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562


เปิดดูอัลบั้มนี้ทั้งหมด 88 ครั้ง