ประมวลภาพกิจกรรม

ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะอนุกรรมการประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2557 และรับรองสถาบันของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าตรวจประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ของสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


เปิดดูอัลบั้มนี้ทั้งหมด 196 ครั้ง