ประมวลภาพกิจกรรม

ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะกรรมการองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562 ณ อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


เปิดดูอัลบั้มนี้ทั้งหมด 178 ครั้ง