ประมวลภาพกิจกรรม

ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 1 เชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ มาตรวจประเมินคลินิกทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


เปิดดูอัลบั้มนี้ทั้งหมด 219 ครั้ง