ประมวลภาพกิจกรรม

คณะทันตแพทยศาสตร์ Oregon Health Science University ส่งอาจารย์และคณะนักศึกษา ทั้งหมด 4 ราย เดินทางมาเยี่ยมดูงานและบรรยายวิชาการในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง วันที่ 6 เมษายน 2562 ณ อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์


เปิดดูอัลบั้มนี้ทั้งหมด 281 ครั้ง