ประกาศ ผลการคัดเลือก นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนฯ (รอบ ๒)

หมวดหมู่ข่าว:

ประกาศสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง ผลการคัดเลือก นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนฯ (รอบ ๒)

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์

เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ตำแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วย สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)

 

รายละเอียด คลิ๊ก

| ผู้เขียนข่าว Kriangsak Sampatinandana | อ่านข่าวทั้งหมด 87 ครั้ง