ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานสายวิชาการ (รอบมหาวิทยาลัย)

หมวดหมู่ข่าว:

ประกาศสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (รอบมหาวิทยาลัย)

เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)

 

 

รายละเอียด คลิ๊ก

| ผู้เขียนข่าว Kriangsak Sampatinandana | อ่านข่าวทั้งหมด 292 ครั้ง