รับสมัคร ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ (ลูกจ้างชั่วคราว)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

 รับสมัคร ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ (ลูกจ้างชั่วคราว) 
      โครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

เบอร์ติดต่อ 0-5391-3303 หรือ 0-5391-3300

| ผู้เขียนข่าว pornwipa | อ่านข่าวทั้งหมด 209 ครั้ง