แจ้งกำหนดการ การตรวจสุขภาพ นักศึกษาสำนักวิชาทันตแพทย์ รหัส 63

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

แจ้งกำหนดการ
การตรวจสุขภาพ นักศึกษาสำนักวิชาทันตแพทย์ รหัส 63

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
ยินดีตอนรับ นักศึกษาทุกคน สู่ ครอบครัว #DENTMFU

กำหนดการโดยละเอียด สำนักวิชาฯ ได้จัดส่งให้นักศึกษาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

| ผู้เขียนข่าว ธีรศักดิ์ สีสัน | อ่านข่าวทั้งหมด 67 ครั้ง