ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัด สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. พนักงานบริการ (ลูกจ้างชั่วคราว) 1     ตำแหน่ง
2. ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (ลูกจ้างชั่วคราว) 2     ตำแหน่ง
3. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทันตกรรม 1     ตำแหน่ง
4. พนักงานห้องยา   2     ตำแหน่ง
5. ผู้ช่วยพยาบาล   1     ตำแหน่ง
6. พยาบาล   1     ตำแหน่ง
7. นักรังสีเทคนิค   1     ตำแหน่ง


 การสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชาการ  ตามขั้นตอนดังนี้

2.1 เข้าสู่ระบบรับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยพิมพ์  https://hr.mfu.ac.th/jobmfu                 
2.2 เลือก "ลงชื่อเข้าใช้" เพื่อลงชื่อเข้าใช้ระบบฯ หรือสมัครสมาชิกใหม่                  
2.3 เลือกเมนู "ข้อมูลส่วนตัว"  เพื่อกรอกใบสมัคร พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป                  
2.4 เข้าสู่หน้าประกาศรับสมัคร เลือกประกาศรับสมัครพนักงาน                   
2.5 เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัคร                   
2.6 มหาวิทยาลัยจะประกาศข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครงานทางเว็บไซต์และระบบรับสมัครงานออนไลน์ ผู้สมัครสามารถทราบข่าวสาร,
กำหนดการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบโดยผู้สมัครจะต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบทุกครั้ง   

* หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถสมัครตำแหน่งที่ต้องการได้โดยกดเลือกที่ชื่อตำแหน่งตามข้อ 1
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Email : paijittra.jin@mfu.ac.th

 

| ผู้เขียนข่าว KT | อ่านข่าวทั้งหมด 107 ครั้ง