ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (ลูกจ้างชั่วคราว) สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

หมวดหมู่ข่าว:

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งพนักงานบริการ (ลูกจ้างชั่วคราว)
สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
..................................................................................................

ดูรายละเอียด

| | อ่านข่าวทั้งหมด 174 ครั้ง