ติดต่อสำนักวิชา

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ชั้น 9
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
365 หมู่ 12 ตำบลนางแล
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100  

E-Mail: dentistry@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 0-5391-3333