ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือเชิญประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา สำหรับงาน Endodontic microsurgery: enhancing your success ในวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 17 มกราคม 2566 “กิจกรรมรองอธิการบดีพบคณาจารย์และนักวิจัยสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์"

รับสมัครนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน (รอบ ๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๔ อัตรา สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

รับสมัครนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน (รอบ ๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๔ อัตรา สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องผลิตอากาศและสุญญากาศทางทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายจำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุทันตกรรมจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวประชาสัมพันธ์