ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุงานเครื่องกล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ระบบโควตาบุตรธิดาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขหรือนพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และระบบโครงการพิเศษทั่วประเทศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบดับเพลิง จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งสายสัญญาณ Fiber Optic ชั้น 6-9 อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์