ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงระบบเสียงประกาศ Public Address จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๔๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลินิกทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการทางด้านทันตกรรม ช่องทางพิเศษ สำหรับพนักงาน และบุคคลในครอบครัวพนักงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ผู้มีสิทธิ์เบิกสวัสดิการพนักงานและบุคคลในครอบครัวพนักงาน)

ประกาศสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 ระบบรับตรงอิสระ Direct Admission

ประกาศสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 ระบบรับตรงอิสระ Direct Admission

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 4 ระบบรับตรงอิสระ Direct Admission)

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานบริการ (ลูกจ้างชั่วคราว) สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์