ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 โครงการพิเศษทั่วประเทศ (เพิ่มเติม)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 โครงการพิเศษทั่วประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 ระบบโควตาบุตรธิดาบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขหรือพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบน้ำสำหรับโต๊ะปฏิบัติการพร้อมศรีษะหุ่นจำลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวประชาสัมพันธ์