ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง Generator

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติ Two wire Remote Control System

ลงทะเบียนจองคิวการตรวจสุขภาพช่องปาก นักศึกษาใหม่ ปี 2565 (ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุทันตกรรมจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติทางด้านทันตกรรม Program Lecture and Workshop: Dental Implant, Esthetic Veneer และ Endodontics ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565

คลินิกทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ประชาสัมพันธ์รักษารากฟันฟรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อวัสดุซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ

ข่าวประชาสัมพันธ์