ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องผลิตอากาศและสุญญากาศทางทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายจำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุทันตกรรมจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Building Automation System (BAS) จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๔๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm System จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๔๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติ Two wire Remote Control System จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๔๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบข่ายสายโทรศัพท์ IP Phone จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๔๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวประชาสัมพันธ์