ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการ เนื่องในวาระครบ 10 ปี การสถาปนาสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 22 มีนาคม 2565

รอบที่ 2 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (โควตาบุตรธิดาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขหรือพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

รอบที่ 2 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ระบบโควตาภาคเหนือ)

รอบที่ 2 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ ทั่วประเทศ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเสียงประกาศ Public Address ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องผลิตอากาศและสูญญากาศทางทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง Grnerator ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 รายการ

ข่าวประชาสัมพันธ์