ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ระบบโควตาบุตรธิดาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขหรือนพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และระบบโครงการพิเศษทั่วประเทศ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

ระบบโควตาบุตรธิดาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขหรือนพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และระบบโครงการพิเศษทั่วประเทศ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  คลิกที่นี่ 

  • 6187 ครั้ง
  • #สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์