ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งสายสัญญาณ Lan สำหรับห้องปฎิบัติการดิจิตอล ชั้น 6 อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งสายสัญญาณ Lan สำหรับห้องปฎิบัติการดิจิตอล ชั้น 6 อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566

::Download::

 |   |  1080 ครั้ง