News

รับสมัครนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน (รอบ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๓ อัตรา สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) ปีการศึกษา 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หนังสือเชิญประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา สำหรับงาน Endodontic microsurgery: enhancing your success ในวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 17 มกราคม 2566 “กิจกรรมรองอธิการบดีพบคณาจารย์และนักวิจัยสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์"

รับสมัครนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน (รอบ ๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๔ อัตรา สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

รับสมัครนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน (รอบ ๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๔ อัตรา สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

News