แนวทางวิธีการเรียน Online

โปรแกรม Webex

1) ระบบการเข้าเรียน Online แนวทางและวิธีการ { Click Link }

2) Download โปรแกรม { Click Link }

 

โปรแกรม Zoom meeting

1) Download โปรแกรม

      Download Zoom Mobile Apps for iPhone or Android
      Download Zoom Client for Meetings  for PC

    ขั้นตอนการปฏิบัติ

        1) นักศึกษาติดตั้งโปรแกรม Zoom meeting client 

        2) ทำการสมัครใช้งานโปรแกรม Zoom meeting client

        3) เปิดโปรแกรมและรอ รหัสเข้าเรียนจากทางอาจารย์ผู้สอนส่งให้

 

หากติดขัดหรือติดตั้งไม่ได้ สามารถติดต่อได้ที่ 053-913-354