การประชุมวิชาการ เนื่องในวาระครบ 10 ปี การสถาปนาสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 22 มีนาคม 2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

การประชุมวิชาการ
เนื่องในวาระครบ 10 ปี การสถาปนาสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 

Theme: Key Success in Dental Practice
หัวข้อ "จะเลือกแบบไหนดี: Implant vs Transplant"  และ
หัวข้อ "ไขรหัสความสำเร็จในงาน Prosth"


โดย วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

 

ในวันที่ 22 มีนาคม 2565 
 สามารถ รับชมย้อนหลังได้ 6 เดือน
 E-certificate 
คะแนน CE 6 หน่วย

 

 อัตราค่าลงทะเบียน

รอบ Early bird 

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2565
อัตราสำหรับนักศึกษา(UG)        500.- 
อัตราสำหรับศิษย์เก่าทันตแพทย์ มฟล. 500.-
อัตราสำหรับทันตแพทย์ทั่วไป     800.-

 

รอบ Regular    

ตั้งแต่วันที่ 14 - 21 มีนาคม 2565
ค่าลงทะเบียน 1,000.- (ราคาเดียว)

 

 

หนังสือเชิญประชุม :: Download ::

 

 

 |  1649 ครั้ง