ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

::Download::

 |   |  1237 ครั้ง