ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ระบบโควตาบุตรธิดาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขหรือนพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และระบบโครงการพิเศษทั่วประเทศ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

ระบบโควตาบุตรธิดาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขหรือนพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และระบบโครงการพิเศษทั่วประเทศ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  คลิกที่นี่ 

หนังสือตอบรับการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565  คลิกที่นี่ 

 |  4244 ครั้ง