ประกาศ รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน (รอบ 3) ประจำปีการศึกษา 2564 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบมหาวิทยาลัย)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

ประกาศสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน (รอบ 3) ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เบื้องต้น (รอบมหาวิทยาลัย)

เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ตำแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วย สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ (ปีงบประมาณ 2565)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เบื้องต้น  คลิกที่นี่ 

 |  1497 ครั้ง