ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 ระบบรับตรงอิสระ Direct Admission

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4
  ระบบรับตรงอิสระ Direct Admission

รายละเอียด คลิกที่นี่ 

แบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์ (Dent01)  คลิกที่นี่ 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   คลิกที่นี่ 

 |  1538 ครั้ง