เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกในชั้นตอนที่ 1 เพื่อเป็นผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 5 ระบบรับตรงพิเศษสำนักวิชา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

ประกาศสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกในชั้นตอนที่ 1 เพื่อเป็นผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565
รอบที่ 5 ระบบรับตรงพิเศษสำนักวิชา

รายละเอียด คลิกที่นี่ 
ฟอร์มกรอกประวัติ คลิกที่นี่ 

 |  2111 ครั้ง