ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติทางด้านทันตกรรม Program Lecture and Workshop: Dental Implant, Esthetic Veneer และ Endodontics ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

Pre-congress Lecture and Workshop: Dental Implant, Esthetic Veneer และ Endodontics
ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565  
ณ ห้องประชุมและห้องปฏิบัติการหุ่นจำลอง (Onsite Only)  สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ทั้งนี้ 
1. สำหรับภาคการบรรยาย 
ได้รับคะแนนพัฒนาความรู้ต่อเนื่องจำนวน 3 หน่วย 
2. สำหรับการบรรยายและฝึกปฏิบัติการ จะได้รับคะแนนพัฒนาความรู้ต่อเนื่องจำนวน 4 หน่วย
หมดเขตลงทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565

ลงทะเบียน: 
forms.gle/DhJCRHHLFB4WscP89

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและหนังสือเชิญประชุม 
https://drive.google.com/drive/folders/1L_-ZejM1Q6mq9I6DmIFzuk-BQ8TWWKF9?usp=sharing

 

  • 2820 ครั้ง