รับสมัครนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน (รอบ ๒)สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ผู้ช่วย จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวสารสนว.ทันตแพทย์ ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน (รอบ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ตำแหน่งอาจารย์ผู้ช่วย จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

 

ประกาศ ณ วันที่  ๓ กุมภาพันธ์ พ..๒๕๖๖

 

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ)

 คณบดีสำนักวิชาทันแพทยศาสตร์

รายละเอียด (คลิ๊ก)

ใบสมัคร (คลิ๊ก)

 |