ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ รอบที่ 3

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ (รอบที่ 3) ประจำปี 2562 -->  รายละเอียด

- ตำแหน่งอาจารย์ผู้ช่วย พนักงานสายวิชาการ จำนวน 7 อัตรา -->  รายละเอียด

- ตำแหน่ง ทันตแพทย์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา -->   รายละเอียด

**ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75

ตั้งแต่วันนี้  - วันที่ 20 มีนาคม 2562

ติดต่อ : 053-913303

 

 

| ผู้เขียนข่าว pha | อ่านข่าวทั้งหมด 149 ครั้ง