ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง "การทำวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

รายละเอียด ->  คลิ๊ก

| ผู้เขียนข่าว Chonpoon | อ่านข่าวทั้งหมด 58 ครั้ง