การประกวดผลงานการบูรณะฟันหลังด้วยเรซินคอมโพสิต OPERATIVE TALENT 2019

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

การประกวดผลงานการบูรณะฟันหลังด้วยเรซินคอมโพสิต
 Operative Talent 2019
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้  - 15 กรกฏาคมรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดผลงานการบูรณะฟันหลังด้วยเรซินคอมโพสิต
OPERATIVE TALENT 2019

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2562

ร่วมชิงรางวัล Operative talent ดังต่อไปนี้
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
พร้อมประกาศนียบัตร และโล่รางวัล
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

| ผู้เขียนข่าว lertluck.sa | อ่านข่าวทั้งหมด 70 ครั้ง