โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง ' How to teach non-technical sklls'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง " How to teach non-technical sklls?"

รายละเอียดประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคมา 2562
ณ ห้องบรรยาย 309 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

| ผู้เขียนข่าว Chonpoon |