ประชุมวิชาการ Dental Annual Meeting 2019

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

ประชุมวิชาการ Dental Annual Meeting 2019
เรื่อง "Mastering the art of patient communication"
รู้จักเขา เราสบาย

เนื้อหาข่าว
ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562
เวลา 08.00 - 15.30 น.
ณ ศูนย์ประชุมชั้น 21 อาคาร BI Clinic โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นเนล


โดยมีค่าลงทะเบียน 1,000 บาท (แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ไม่เสียค่าลงทะเบียนกรณีนำจดหมายรับรองจากต้นสังกัดมาแสดง)

 

| ผู้เขียนข่าว Chonpoon |