โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ Advanced skills for clinical teachers

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ Advanced skills for clinical teachers

วันที่ 19 - 20 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุมสิรินทร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

**รับสมัคร 40 ท่านเท่านั้น**

อัตราค่าลงทะเบียน
รอบที่ 1
ตั้งแต่วันนี้ - 5 ก.ย. 62
4,400 บาท

รอบที่ 2
วันที่ 6 - 12 ก.ย. 62
5,000 บาท

สมัครหน้างาน
6,000 บาท

** สำหรับผู้สนใจเข้าอบรมโครงการดังกล่าว
จะต้องผ่านการอบรม Essential skills for clinical teachers ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นผู้จัดขึ้นก่อน จึงจะสามารถสมัครเข้าอบรมในโครงการนี้ได้

 

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://shee.si.mahidol.ac.th/learn/index.php/en/projects-merd/merd-all-projects/165-adv-workshop-2562

 

 

| ผู้เขียนข่าว lertluck.sa |