รายชื่อผู้มีสิทธิ์สสอบสัมภาษณ์เข้ารับบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ผู้ช่วยและพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

ประกาศ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สสอบสัมภาษณ์เข้ารับบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

         สายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ผู้ช่วยและพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งทันตแพทย์

         ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศรายชื่อ คลิก!!!!

| ผู้เขียนข่าว PHA |