เชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "พื้นฐานการวิจัยการศึกษา ตอน การวิจัยด้วยการสำรวจ"

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

เชิญเข้าร่วมโครงการอบรม 
"พื้นฐานการวิจัยการศึกษา ตอน การวิจัยด้วยการสำรวจ"

เนื้อข่าว 
โครงการอบรม 
"พื้นฐานการวิจัยการศึกษา ตอน การวิจัยด้วยการสำรวจ"

ในวันที่ 9-10 มกราคม 2563 
ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โดยสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์  Click

| ผู้เขียนข่าว Chonpoon |