ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง “Contemporary Bone Graft Techniques for Dental Implant: A Concise Course”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง “Contemporary Bone Graft Techniques for Dental Implant: A Concise Course”

เนื้อข่าว

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง “Contemporary Bone Graft Techniques for Dental Implant: A Concise Course” 

ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 
และวันที่ 18-19 มกราคม 2563
 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับจำนวนจำกัดเพียง 15 ท่านเท่านั้น !!!
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตรเพียง 55,000 บาท

ลงทะเบียนได้ที่
 http://web1.dent.cmu.ac.th/thai/ce_new/index.php?r=site%2Fseminar&id=47&fbclid=IwAR0EtkzGSzgh-RF2jPv7-mDEHKHh9KagfgSYFPCiI5wmps_AmHOk3MmwtQw

 

| ผู้เขียนข่าว Chonpoon |