ขอเชิญประชุมปริทันต์สัญจร ของสมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย ในหัวข้อเรื่อง "หรอยแรง แซงทุกประเด็นแห่งงาน Perio-Restore"

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

ขอเชิญประชุมปริทันต์สัญจร
ของสมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย
ในหัวข้อเรื่อง "หรอยแรง แซงทุกประเด็นแห่งงาน Perio-Restore"


ในวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา

| ผู้เขียนข่าว Chonpoon |