ทันตแพทย์หญิง จารุวรรณ โกสุมบงกช จากคลินิกสองแพทย์ กรุงเทพ นำเครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน 1 เครื่องมามอบให้ทันตะมฟลเพื่อใช้ในงานรักษาผู้ป่วยต่อไป

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

 |  1809 ครั้ง