ทันตแพทย์หญิง จารุวรรณ โกสุมบงกช จากคลินิกสองแพทย์ กรุงเทพ นำเครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน 1 เครื่องมามอบให้ทันตะมฟลเพื่อใช้ในงานรักษาผู้ป่วยต่อไป

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)
| | อ่านข่าวทั้งหมด 55 ครั้ง